Finansutskottet stöder en fullmakt för att skuldsätta ålänningarna med €60 miljoner John Holmberg (L) reserverar sig emot betänkandet: "€40 miljoner är tillräckligt"

Lagtingets finans- och näringsutskott lämnade idag över sitt betänkande angående landskapsregeringens förslag till fjärde tilläggsbudget för 2020. I tilläggsbudgeten begär landskapsregeringen lagtinget om en fullmakt för att ta upp massiva lån och skuldsätta den åländska civilbefolkningen med upp till €60 miljoner. Lånet som landskapsregeringen vill ta är cirka €30 miljoner euro högre än vad de egentligen beräknas behöva för att klara sin likviditet.

Logga in