Landskapsregeringen kräver Finland på pengar för ”raserad personalförsörjning” i sjukvården

Sjukhus