Socialministern: Värdelösa födslotal på Åland inget problem så länge vi har hög invandring Utrotningen av en folkgrupp fortskrider

Wille Valve

- Vi har haft tur på Åland, för trots att födelsetalen har varit låga så har vi haft inflyttning. Och det har varit inflyttning av människor som antingen fått barn eller haft barn med sig....