Bidragsnivåerna för jordbruket har fastställts för 2020 Åländska mjölkbönder får mer per djur, bidragen för proteingrödor höjs med 16,6%

kor