Byte av däck kostade €322 000 Skattebetalarna får stå för notan

Kulturminister Tony Asumaa (L) beviljade knappt €260 000 av skattebetalarnas pengar till Mariehamns stad för arbete med att byta huvuddäcket på museifartyget Pommern under 2017. Mariehamns stad hävdar att arbetet kostat totalt över €322 000....