Föreningen Ålands Näringsliv fick €130 000 i bidrag

Tjänsteman Ralf Stolt på landskapsregeringens Näringsavdelning beslutade 22.12.2017 att tilldela drygt €131 000 av skattebetalarnas pengar till bidragsföreningen Ålands Näringsliv. Hälften av summan står landskapsregeringen för och andra hälften kommer från EU. Ålands Näringsliv leds...