FPA: Invandrare lyfter i genomsnitt dubbelt så höga bidrag som finländare

Kela FPA socialkontor

Folkpensionsanstalten (FPA) har i en studie jämfört bidragsberoendet hos invandrare jämfört med hos ursprungsbefolkningen. Undersökningen är baserad på data från 2018, då totalt €10,7 miljoner av delades ut i socialförsäkringsförmåner. Bidragsbetalningarna belastar landets skattebetalare genom att uppta ungefär en femtedel av statsbudgeten. Mest bidrag går till arbetslöshetsbidrag och till bostadsbidrag. Minst bidrag går till garantipensioner.

Premium-artikel


€8 för att läsa Ålands Nyheter i 30 dagar - klicka här


Betalning med kort, Apple Pay, Google Pay eller banköverföring

Logga in