Fredrik Rosenqvist till angrepp mot åländska företag

På ledarplats i Ålandstidningen den 11e april går Fredrik Rosenqvist till attack mot de företagare som håller öppet under samma dagar som Skördefesten och menar att de "åker snålskjuts" på Skördefestens marknadsföring. Föreningen Skördefestens Vänner fick 2017...