Landskapsregeringen får €4 280 000 i bidrag av EU för planekonomi inom fiskerinäringen Näringsminister Fredrik Karlström (M): "Metoderna för att producera mat håller på att förvandlas i grunden"

Premium-artikel


€8 per månad - klicka här


Betalning med kort, Apple Pay, Google Pay eller banköverföring

Logga in