Leader Åland fick €16 000 i bidrag

Tjänsteman Ralf Stolt på landskapsregeringens näringsavdelning beslöt att betala ut €15 800 av skattebetalarnas pengar till bidragsföreningen Leader Åland, som sedan tre veckor tillbaka leds av centerpolitikern Tage Eriksson. Tjänstemannabeslut 18.1.2018

Premium-artikel

Köp prenumeration

 

€8 per månad


Läs i 3 dagar

 

€1 en gång

 

Logga in