Leader Åland gav €24 000 i EU-bidrag till Leader Åland Förening tar pengar som skulle hjälpa kustsamhällen till sig själva istället

Premium-artikel


€1 för en dag

€8 per månad


Betala via bank

Betala via Bitcoin (snart)

Logga in