Stall Konvaljbacken fick €4000 i bidrag

Tjänsteman Ralf Stolt på landskapsregeringens näringsavdelning beslöt i förra veckan att ge €3949 av skattebetalarnas pengar till Stall Konvaljbacken som drivs av Johanna Kull i Brändö. Tjänstemannabeslut 20.11.2017

Premium-artikel

Köp prenumeration

 

€8 per månad


Läs i 3 dagar

 

€1 en gång

 

Logga in