Strängare för Finländare som lever på bidrag utomlands

Finländare som bor utomlands och lever på bidrag på skattebetalarnas bekostnad ska bara kunna göra det under sex månader, istället för i ett helt år. Detta föreslår Finlands regering, som har lämnat in propositionen till riksdagen för behandling i samband med budgeten 2019. Undantag görs för stipendiater, forskare och utsända arbetstagare, som kan lyfta bidrag i fem års tid medan de bor utomlands.

Samtidigt vill regeringen ta bort den så kallade ”fyra månaders”-regeln som begränsat utländska arbetstagares möjligheter att ta del av sociala förmåner till att gälla endast de som har arbetskontrakt på fyra månader eller längre. I framtiden ska även kortare kontrakt kunna ge rätt till förmånerna, såvida utlänningen har en månadslön på minst €700.

Temabild