Svinrik seglarklubb får bidrag för corona – trots €700 000 i tillgångar Butik i Maxinge får också krisstöd

segling