Likgiltiga föräldrar lät sina barn utsättas för sexförbrytare i Hammarland Spårade flickor med GPS och hotade med kniv efter att inviter nekats

Pedofiler har obehindrat kunnat samtala med unga barn på Åland och även spåra barnens exakta geografiska position tack vare att likgiltiga föräldrar exponerat sina barn genom att låta dem ha och använda smarttelefoner utan begränsningar...