Riksåklagaren: Brottsligt av Camilla Gunell (S) att försumma sina plikter som miljöminister Socialdemokraten slipper ändå åtal eftersom ingen blev smittad

De tidigare miljöministrarna Camilla Gunell och Carina Aaltonen har varit föremål för en utredning av riksåklagare Jukka Rappe för att ha försummat sina plikter när de inte vidtog tillräckligt stränga åtgärder mot Ålandskomposten för att få bolaget att följa direktiv från Livsmedelsverket. Aaltonen anses inte ha gjort något fel, då försummelserna skedde efter att hon avgått som minister. Däremot anser riksåklagaren att Gunell tillsammans med miljöbyråns chef Helena Blomqvist gjort sig skyldiga till brott mot tjänstelagen.

Premium-artikel


€8 för att läsa Ålands Nyheter i 30 dagar - klicka här


Betalning med kort, Apple Pay, Google Pay eller banköverföring

Logga in