Landskapsregeringen ska lura Finland att betala för äldrevården på Åland genom att tvinga gamla att bo hemma Kommitté föreslår kraftiga försämringar i äldres rätt till omsorg - för att slippa kostnader

De kraftiga försämringar av äldrevården på Åland som redan varit på gång i flera år fortsätter att ta form. Höga chefer inom hälsovården och äldreomsorgen visar sin lojalitet mot de åländska politikerna genom att föreslå…

Finansutskottet stöder en fullmakt för att skuldsätta ålänningarna med €60 miljoner John Holmberg (L) reserverar sig emot betänkandet: "€40 miljoner är tillräckligt"

Lagtingets finans- och näringsutskott lämnade idag över sitt betänkande angående landskapsregeringens förslag till fjärde tilläggsbudget för 2020. I tilläggsbudgeten begär landskapsregeringen lagtinget om en fullmakt för att ta upp massiva lån och skuldsätta den åländska…

Heidi Hendersson välkomnar utrotning av Finlands ursprungsbefolkning – kallar fortplantning ”omoralisk” Förespråkar utländsk kolonisering: "Invandringen vår räddning"

Sedan dagstidningarna Åland och Nya Åland köptes upp av den socialdemokratiska bankmogulen Anders Wiklöf har tidningarna publicerat en rad oroväckande opinionstexter och ledare. Nu välkomnar Wiklöfs journalist Heidi Hendersson i en nypublicerad ledartext att Finlands ursprungsbefolkning…