Senaste statistiken: Utomnordisk europeisk invandring till Åland har ökat kraftigt sedan 2005 Nu är 9% av invånarna födda utanför Norden - rumänska invandrare ökar mest

Den utomnordiska invandringen tog ordentlig fart 2005. Detta visar de senaste siffrorna från Ålands Statistik- och Utredningsbyrå. Medan invandringen från Finland har avmattats under 2000-talet har den utomnordiska och i synnerhet europeiska invandringen ökat kraftigt….