Sjögräs finkammas vid fem broar

Trafikminister Mika Nordberg (M) beslöt att anta anbudet från Alleco AB på knappa €17 700 för naturinventeringar under vatten inför kommande broutbyten runtom Åland under 2017-2027. Fyra anbud hade inkommit, men Allecos vrakpris gjorde att…

€83 000 för studier i sikologi

Byråchef Jenny Eklund-Melander på landskapets Fiskeribyrå beslöt i måndags att ge drygt €83 000 av skattebetalarnas pengar till Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Pengarna ska skolan använda för att studera sikars lekplatser och ursprung. Tjänstemannabeslut 8.5.2018