Sjögräs finkammas vid fem broar

Trafikminister Mika Nordberg (M) beslöt att anta anbudet från Alleco AB på knappa €17 700 för naturinventeringar under vatten inför kommande broutbyten runtom Åland under 2017-2027. Fyra anbud hade inkommit, men Allecos vrakpris gjorde att…