Landskapsregeringen fortsätter motsätta sig lindrigare alkohollag

Wille Valve

Ålands socialminister Wille Valve (M) gav idag ett yttrande till riksdagen angående Finlands regerings förslag om lindrigare alkohollagstiftning, där han på landskapsregeringens vägnar starkt motsätter sig. Det är i synnerhet förslaget att tillåta butiksförsäljning av...