Svenska Yle: Sexuella trakasserier att bjuda ut en kvinna på en öl

Svenska Yle valde idag att publicera en artikel av den regeringstrogne journalisten Christoffer Gröhn där eventuella läsare upplyses om att det innebär sexuella trakasserier att bjuda ut en kvinna på en öl. Christoffer Grön har...