LR säger att det inte finns några pengar för cykelväg mellan Degerby och Byvik i Föglö Kommunen anser att nuvarande väg är trafikfarlig för skolbarnen

Logga in