Andelen elever med främmande modersmål har tredubblats på 10 år i åländska grundskolor Rumänska har nu blivit det största minoritetsspråket framför finskan

skola

Logga in