€32 500 för att fråga invandrare hur de har det Uppföljning på enkät från 2014

Integrationsminister Nina Fellman (S) beslöt igår att anta ett anbud från Ålands statistikbyrå "ÅSUB" för en enkät riktad till invandrare på Åland, för att utreda gruppernas situation, möjlighet att integreras och möjlighet att "delta aktivt" i...

Premium-artikel

Köp prenumeration

 

€8 per månad


Läs i 3 dagar

 

€1 en gång

 

Logga in