Enhälligt lagting bestämde att Åland ska välkomna utländska barnsoldater för rehabilitering Endast Åländsk Demokrati satte sig på tvären

Efter intensiva debatter fyllda av både äkta och kanske också falska känslor har lagtinget idag bestämt att Åland ska välkomna utländska ex-soldater för rehabilitering - så länge de är minderåriga. Rent juridiskt rör det sig om en paragraf tillhörande FNs barnkonvention som tidigare inte ansetts tillhöra Ålands behörighet, men som landskapsregeringen krävt att Finland låter Åland bestämma över och själv godkänna.

Premium-artikel


€8 för att läsa Ålands Nyheter i 30 dagar - klicka här


Betalning med kort, Apple Pay, Google Pay eller banköverföring

Logga in