Finland tog emot 25 000 nya invandrare ifjol Arbete, familj och studier huvudorsaker - asylinvandringen liten

Invandringen till Finland 2019 var i huvudsak arbetskraftsinvandring från Asien och flest invandrare kom från Ryssland. Flest invandrare är unga människor i åldrarna 18-34 och männen är något fler än kvinnorna.

Migrationsverket publicerade härom dagen sin statistik för fjolåret, som visar att arbetskraftsinvandringen för första gången var större än familjeinvandringen. De nya tillstånden som går att söka för säsongsarbete ligger bakom den stora ökningen. Knappa 10 000 människor beviljades uppehållstillstånd för tre månaders säsongsarbete under året.

Asylinvandringen till Finland har minskat kraftigt och är nu en sjundedel av Sveriges.

Premium-artikel


€8 för att läsa Ålands Nyheter i 30 dagar - klicka här


Betalning med kort, Apple Pay, Google Pay eller banköverföring

Logga in