Nu har invandrare på Åland fått säga sitt: Finskspråkiga anser sig mest diskriminerade Invandrare vill gärna lära känna fler ålänningar men får reserverat bemötande

Nu har resultaten kommit från enkäten som Ålands Statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) gjort bland över 700 invandrare på Åland. Svaren visar att invandrarna känner sig trygga på Åland och trivs på sina jobb. Men det klagas från alla grupper över att ålänningarna är svåra att lära känna och att man som inflyttad har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden på samma villkor.

Bland de utomnordiska invandrarna framkommer krav på fler poliser på gatorna som skydd mot åländska trafikdårar. Finskspråkiga invandrare önskar att de kan få myndighetsservice på sitt modersmål, medan svenskspråkiga invandrare är intresserade av ökat politiskt inflytande samt homosexualitet, bisexualitet och transsexualitet.

Premium-artikel


€8 för att läsa Ålands Nyheter i 30 dagar - klicka här


Betalning med kort, Apple Pay, Google Pay eller banköverföring

Logga in