Åländsk firma använde skattemedel till att betala chefernas lyxliv och internationella mutor Carus lyfte över €50 000 i bidrag för "internationalisering"

Det åländska bolaget Carus lyfte över €50 000 i bidrag från landskapsregeringen under 2019 för att delta på mässor runtom i världen. Pengarna har i huvudsak gått till att finansiera direktörernas lyxliv, med enorma bjudmiddagar till branschhöjdare, samt övernattningar på de finaste hotellen. Ålands Nyheters granskning visar att direktörerna också stoppat en del av pengarna i egen ficka som dagtraktamenten och även använt skattepengar för att betala internationella mutor. Allt med landskapsregeringens godkännande.

Logga in