Företag har fått corona-pengar av landskapsregeringen för falsk medicin

piller