Fusk med bidragspengar i Medis språkprogram för inflyttade

Från 2007 har Medborgarinstitutet i Mariehamn tagit emot skattemedel från landskapsregeringen och EU för projekten Integration.ax, Integration.ax II samt Flex-in, alla med syfte att lära utlänningar svenska på olika nivåer. Medis har sammanlagt mottagit €1 104...

Premium-artikel

Köp prenumeration

 

€8 per månad


Läs i 3 dagar

 

€1 en gång

 

Logga in