Rapport avslöjar omfattande korruption inom Sjögrens regering och Åda AB Har kostat skattebetalarna miljoner - läs hela rapporten

Sju år efter att de åländska politikerna antog sin "digitala agenda" för offentlig sektor inom Åland och bildade bolaget Åda AB, avslöjar en granskningsrapport från Landskapsrevisionen hur omfattande korruption och ineffektivitet har gjort landskapets IT dubbelt dyrare.

Sedan tidigare har Ålands Nyheter regelbundet rapporterat om hur ministrarna i den tidigare och nuvarande regeringen slösat bort stora summor på helt onödiga IT-kostnader, till förmån för bolaget Åda och inhyrda konsulter. Nu riktar landskapsrevisionen i sin granskning förkrossande kritik mot misskötseln, ineffektiviteten och korruptionen inom IT och Åda under den tidigare regeringen, som leddes av lantråd Katrin Sjögren (L). Främst för att IT-driften för den allmänna förvaltningen blivit dubbelt dyrare istället för billigare efter att den togs över av Åda, men också för många andra allvarliga brister. Detta är den första granskningen av sitt slag.

Premium-artikel


€8 per månad - klicka här


Betalning med kort, Apple Pay, Google Pay eller banköverföring

Logga in