€115 000 i bidrag för att studera ovälkommen fisk Svartmunnad smörbult sprider sig i Östersjön

Byråchef Jenny Eklund-Melander på landskapets Fiskeribyrå beviljade drygt €115 000 av skattebetalarnas pengar till Åbo Akademi för att på Husö biologiska station studera miljöpåverkan av den invasiva arten svartmunnad smörbult. Pengarna tas ur Europeiska havs- och...

Premium-artikel

Köp prenumeration

 

€8 per månad


Läs i 3 dagar

 

€1 en gång

 

Logga in