€23 000 för att ta reda på vad Sundsbor begriper om miljön Camilla Gunell anlitar internationella experter

Vicelantråd Camilla Gunell (S) beslöt att teckna avtal med Sveriges lantbruksuniversitet och samfundet Snowchange, som kommer att använda €23 000 av skattebetalarnas pengar för att ta reda på vad Sundsbor riktigt kan om sin omnejd. Utfrågningarna kallas för en ”ecomappingprocess” inom ”Central Baltic”-projektet ”Coast4us”.

I vanlig ordning kommer pengarna att användas för så kallade ”workshops”.

Enskild föredragning med Camilla Gunell

Temabild