EU kräver att 30% av alla mark- och vattenägor konfiskeras från det åländska folket före 2030 Landskapsregeringen sätter sig på tvären: "Orimliga krav"

Centralmakten i Bryssel blir allt djärvare i sina ambitioner och nu ligger kulakerna i skottgluggen för Europeiska Unionens socialistiska projekt. Europeiska Kommissionen har via sitt miljödirektorat sänt den åländska landskapsregeringen ett krav om att minst 30% av de åländska landområdena och minst 30% av de åländska vattenområdena ska konfiskeras från civilbefolkningen före 2030. Utöver detta ska delstaterna inom EU senast 2023 kunna visa "betydande framsteg" i att följa pålagan.

Logga in