Landskapet köpte kobbe för €50 000

Vicelantråd Camilla Gunell beslöt på en enskild föredragning att landskapsregeringen ska investera i skäret Märrkobb i Brändö. Kobben plus närliggande grynna är 1,5 respektive 0,25 hektar stora och på köpet ingår en liten andel i...