Skövling av mossa och gräs polisanmäls av landskapsregeringen

Grön-sköldmossa

Landskapsregeringen har gjort en polisanmälan efter att fridlyst grön sköldmossa skövlats i Saltvik. Beslutet togs igår av miljöavdelningens chef Bengt Michelsson före han åkte på semester.

Annons


”Beslöts att polisanmäla verksamhetsutövaren på grund av misstänkt naturvårdsbrott i och med en avverkning som lokalt utrotat ett bestånd av grön sköldmossa (Buxbaumia viridis).”, står det i beslutet.

I samma veva gjorde Michelsson också en polisanmälan om avverkning som utrotat gräset skärmstarr. Var brottet begåtts framgår inte ur beslutet. Ålands Nyheter har sökt Michelsson för att fråga om mossan.

 

Lämna ett svar