Kategorier
Nyheter

38 Special: Revolverman döms till fängelse efter att han skjutit ett par balter utanför salong i Åbo

Smith & Wessons 38 Special åkte fram under ett bråk i salongen Cantina Pirate i Åbo i juli i år, när en salongsbesökare i nödvärn tvingades skjuta två litauiska män som attackerade honom och hans bror. Nu döms han till fyra års fängelse av en tingsrätt som tyckte att han skulle istället skulle skenat iväg och lämnat sin bror för död.

Åklagaren krävde att romen Rainer Svart skulle dömas till mordförsök för att han skjutit litauern Kestutis Strauskas i bröstet med en revolver och på så vis punkterat hans lunga. Enligt åklagaren hade skottet orsakat Strauskas livshotande skador och farliga blödningar.

DOKUMENT

Egentliga Finlands tingsrätt R 20/4276

Åklagaren krävde också att Svart skulle dömas för grov misshandel, för att han med sin revolver skjutit litauern Marius Gatulis i bägge låren.

 

Agerade i nödvärn

Svart nekade till anklagelserna om mordförsök och försökte förklara att han agerat i nödvärn för att förhindra en attack. När han först tog fram vapnet hade han inte för avsikt att avfyra det. Försvaret krävde att tingsrätten skulle beakta att Svart gjort vad han kunnat för att undvika att konflikten skulle eskalera, att han lämnat salongen frivilligt och att han skjutit flera varningsskott för att lugna situationen. Enligt försvaret hade skottet i misstag avfyrats i Strauskaus bröst i tumultet av slagsmålet när Strauskaus kastade sig över Svart och försökte slita vapnet ur handen på honom.

Försvaret menade också att Svart agerat i nödvärn in en kaotisk och farlig situation, där utlänningarna redan slagit hans bror medvetslös.

Svart nekade också till anklagelserna om grov misshandel. Han sköt Gatulis i bägge låren i nödvärn för att skydda sig från en attack. Det hade varit hans sista utväg.

Tingsrätten hörde sju personer inklusive Svart själv. Bevis i form av läkarintyg, yttranden från Centralkriminapolisen och fotobilagor presenterades.

 

Cantina Pirate
Det började med hotfulla blickar inne i salongen Cantina Pirate

 

Svart berättade att han varit på salongen Catina Pirate tillsammans med sin bror och fru kvällen i fråga. Fientliga blickar hade under kvällen utväxlats mellan ett sällskap litauiska män och de romer som var i salongen. Gräl hade uppståt mellan Svarts bror och en litauisk man och Svart hade beslutat att lämna salongen med sitt sällskap. Litauerna hade följt dem ut från salongen och Gatulis hade slagit Svarts bror medvetslös till marken. När Svart försökte väcka sin bror kom litauern mot honom och Svart drog sin revolver och avfyrade två varningsskott i luften. Detta hade inte avskräckt balten, som fortsatt kom emot honom. Inte heller när Svart siktade på Gatulis hade han stannat. Svart sköt Gatulis först i ena benet och sedan i det andra för att till sist få stopp på honom.

Strauskaus hade därpå kastat sig över Svart och då hade pistolen avfyrats i misstag. Svart hade inte haft för avsikt att döda någon.

 

Krögare och personal vittnade

Krögaren var kallad att vittna berättade att hans personal ringt efter honom runt elva på kvällen och att han kom dit 30 minuter senare och märkte en tvist mellan litauer och romer. Litauerna hade provocerat romerna genom att ställa sig i vägen för dem inne i salongen. Ett bråk hade uppstått mellan Svarts bror och Gatulis. Svart hade lyft sin revolver i luften och ropat, för att sedan sätta den tillbaka i bältet.

Krögaren bestämde sig för att eskortera Svarts sällskap ut från salongen till deras bil, men Gatulis hade följt efter dem och slog Svarts bror till marken så han blev medvetslös. Svart hade tagit upp revolvern och skjutit två skott i luften och ropat åt balterna att inte komma nära, samtidigt som han försökte väcka sin bror. Gatulis hade gått emot Svart och blev skjuten två gånger i benen före han stannade. Samtidigt kastade sig Strauskaus över Svart, men Svart hade kommit loss. Enligt krögaren hade han sedan skjutit Strauskaus på ett avstånd av 2-3 meter. Krögaren hade också fått intrycket att Svart försökt skjuta Strauskaus i fötterna snarare än i bröstet. Svart hade varit ordentligt berusad.

En kvinna som arbetade på salongen berättade att de haft 40-50 kunder under kvällen och att litauerna muckat gräl med romerna. Hon hade varit ute på terassen när Svart avfyrade två skott i luften och panik hade uppstått bland gästerna, som rusade in i salongen. Hon gick för att släppa ut gästerna genom bakdörren och såg inte mer vad som skedde på gården. Litauerna kom tillbaka in och hon ringde ambulans.

 

38 special
38 Special är en kaliber från slutet av 1800-talet som står sig än idag

 

En annan kvinna som arbetade på salongen berättade att det varit ett mindre gräl inomhus före skjutningen efter att litauiska gäster provocerat romska gäster. Romerna hade lämnat salongen. Vittnet hade hört skottlossning, gått ut och där sett att Svart var berusad, vrålade och viftade med sin revolver. Svart hade velat komma in i salongen efter skjutningen, men hon hade inte släppt in honom.

En finsk gäst på salongen och berättade att han sett Svart ta en pistol ur fickan och riktat den mot dansgolvet, där det fanns några personer. Han hade senare hört tre skott utanför salongen och sett tre bilar lämna platsen.

 

Bror och fru vittnade

Svarts bror berättade att han varit på salongen med sin bror och hans fru. Litauer på platsen hade varit hotfulla och ställt sig i vägen för romerna. Efter lite bråk hade bartendern sagt åt Svarts bror och hans sällskap att lämna salongen. När de var ute följde litauern Gatulius honom för att slåss. Brodern hade slagit ett slag, men sedan blivit nedslagen och medvetslös. Han mindes inget mer efter det. Han hade inte varit berusad under kvällen.

Svarts fru var kallad att vittna och berättade att hon varit förare och därför nykter under hela kvällen. Litauerna hade stirrat på bröderna svart under kvällen och atmosfären hade varit spänd. När de lämnade salongen hade litauerna följt efter dem till bilen och en av dem hade slagit ner Svarts bror. Slaget tog så hårt att hon hade trott att han var död.

Rainer Svart hade blivit i chock och litauerna hade attackerat honom också. Han avfyrade först två varningsskott och sköt sedan den ena mannen två gånger i benen. Strauskaus hade attackerat Svart och de hade brottats då ett skott brann av.

 

Förvirring när tingsrättsdomare inte förstod sig på verkligheten

Enligt Centralkriminapolisens (CKP) analys visade krutrester på Strauskaus byxor och skor att han varit närmare än en meter från vapnets mynning när skottet avfyrades i hans bröst.

Tingsrätten hade inte lyckats få tag i varken Gatulis eller Strauskaus för att höra deras sida av saken. Trots att Svart beskrivit händelserna detaljerat hävdade tingsrätten att han säkert varit för full för att minnas vad som hänt.

Svarts fru ansågs inte trovärdig över huvud taget av tingsrätten, då hennes berättelse stämde för bra överens med Svarts egen och eftersom hon är hans fru. Krögarens vittnesmål ansågs däremot väldigt trovärdigt av tingsrätten, då han varit ett utomstående vittne. Trots att krögaren sagt att skotten avfyrats på 2-3 meters avstånd medan CKPs analys visade att de avfyrats på mindre än en meters avstånd ansåg tingsrätten att hela händelseförloppet måste bedömas uteslutande från krögarens vittnesmål.

Förvirringen eller likgiltigheten till rättvisan blev sedan total hos tingsrättens domare, som bestämde sig för att döma Svart för mordförsök. Domarna menade att Svart inte haft någon rätt att försvara sig med revolvern eftersom litauerna inte haft några egna vapen när de attackerade honom, samt för att de varit gentlemannamässiga nog att attackera honom i tur och ordning. Tingsrättsdomarna undrade också varför Svart bara inte gick och låste in sig i bilen eller sprang iväg efter att litauerna slagit hans bror medvetslös.

Rainer Svart dömdes av Egentliga Finlands tingsrätt till fyra års fängelse för mordförsök i överdrivet nödvärn, grov misshandel i överdrivet nödvärn, skjutvapenbrott och orsakande av fara. Han är tidigare dömd för brott där eldvapen varit inblandade, vilket tingsrätten betraktade som förvärrande omständigheter. Svart hålls häktad i väntan på att förpassas till Åbo fängelse. Domen har inte vunnit laga kraft.