Kategorier
Nyheter

40 000 finländare har skrivit under medborgarinitiativ för folkomröstning om EUs skuldpaket

På bara ett par dagar har nästan 40 000 underskrifter samlats in till ett medborgarinitiativ för en folkomröstning i Finland om EUs så kallade ”återhämtningspaket”, som kommer att skuldsätta den europeiska civilbefolkningen med €750 miljarder.

Europeiska politiker har på ett snillrikt sätt utnyttjat civilbefolkningens oro för det kinesiska viruset Covid-19 för att utöka sin makt och sitt inflytande i ekonomin. Genom att införa näringsförbud för stora sektorer av ekonomin och reserestriktioner inom Europa kunde makthavarna skapa en ekonomisk kris där företag och privatpersoner går på knäna och blir bidragsberoende.

Genom att sedan skapa valuta och sälja framtida generationer i skuld kan de europeiska politikerna få näringsliv och civilbefolkning att dansa efter deras pipa om de inte vill gå i konkurs. I Finland har denna kulturrevolution mött sparsam kritik. Praktiskt går programmet ut på att €750 miljarder ska fördelas till sju planekonomiska byråer, varav €670 miljarder av pengarna går till en byrå kallad ”Faciliteten för återhämtning och resiliens”. Att det rör sig om en centralstyrd ekonomi av sovjetisk modell framkommer tydligt i direktiven för hur medlemsstaterna får använda pengarna:

”Faciliteten föreslås vara nära kopplad till EU:s ekonomiska samordning genom den europeiska planeringsterminen både vad gäller innehåll och process.”

”Offentliga investeringar och reformer ska vara förenliga med landspecifika rekommendationer inom den europeiska planeringsterminen och dessutom bidra till den digitala och/eller gröna omställningen.”

De 40 000 undertecknarna menar däremot att EU-paketet sträcker sig långt bortom vad som krävs av corona-krisen och att detta paket kommer att påverka Finlands ekonomi och folk till den grad att en folkomröstning krävs.

Undertecknarna skriver att införandet av detta paket av Finlands nuvarande regering skulle göra framtida demokratiska val i landet mindre betydelsefulla, eftersom Finland som nation fjättras till EU-paketets politik. Medborgarna blir således av med sin möjlighet att påverka Finlands framtid genom att rösta i val.

Regeringen Sanna Marin planerar att skuldsätta finländarna med €13 miljarder för att driva igenom EU-paketet och enligt undertecknarna kommer Finland att förlora €3,4 miljarder i bidrag som betalas till utländska stater. Enligt regeringens plan ska det finska folket säljas i skuld i 38 år för EU-paketet.

Undertecknarna menar också att EU har genomgått stora förändringar sedan finländarna röstade för att foga sig till unionen 1994 och att det därför också är motiverat med en folkomröstning om paketet.

”Återhämtningspaketet förändrar EUs natur oåterkalleligt. Finlands deltagande i återhämtningspaketet kräver därför att medborgarna under dessa omständigheter kan bestämma vilken typ av gemenskap Finland vill delta i. Därför måste en folkomröstning hållas i Finland, där folket har möjlighet att visa om Finland bör gå med i det presenterade gemensamma EU-återhämtningspaketet.”, skriver undertecknarna.