Kategorier
Nyheter

ÅF vill lagstifta om skattebefrielse för invandrare: ”Upp till €10 000 på ett år”

I slutet av förra månaden diskuterade Ålands lagting den åtgärdsmotion som lämnats in av Ålands Framtids partiledare Axel Jonsson samt hans lagtingskollega Brage Eklund tidigare i mars. I motionen kräver oppositionspolitikerna att lagtinget inför ny skattelagstiftning som ska göra att skattebördan för personer bosatta på Åland bestäms utgående från deras nationella ursprung. Specifikt kräver Jonsson och Eklund att en lag ska stiftas för att ge alla folkgrupper förutom ålänningar och finländare en skattelättnad och föreslår att de utvalda folkgrupperna ska gynnas med en fullständig skattebefrielse från kommunalskatten under ett års tid.

 

Sällsynt med lagstiftad diskriminering

Ifall lagkravet går igenom kommer Åland att vara en av få jurisdiktioner i världen som tillämpar lagstiftad diskriminering av utvalda folkgrupper i beskattningen. Jonsson och Eklund hänvisar i motionen till vad de påstår vara en ”liknande modell” i Prince Edward Island i Kanada, där invandrare som blivit erbjudna anställning inom vissa utvalda sektorer kan få en skattelättnad på maximalt 17%. I motionen nämner ledamöterna dock inte att företagen behöver presentera bevis för att kompetent personal inte kunde rekryteras inrikes före de kan ta del av dessa skattelättnader.

Israel hör till de länder som tidigare gett skattelättnader åt nyinflyttade, men de skattelättnaderna har gällt alla nyinflyttade och även återflyttare, oavsett ursprung, till skillnad från Jonssons och Eklunds lagkrav.

 

Liberaler ifrågasatte

I lagtingets diskussion upprepade Jonsson att det var viktigt att skattelättnaderna endast ska ges till de som har sitt ursprung utanför Åland och Finland. Finansminister Mats Perämaa (L) föreslog istället att eventuella skattelättnader också skulle gälla återflyttande ålänningar, något Jonsson inte var intresserad av. Perämaas lagtingskollegor Roger Eriksson (L) och John Holmberg (L) var även de bägge kritiska till att stifta lagar som diskriminerar människor på grund av deras ursprung. Eriksson tvivlade på möjligheterna att införa sådan lagstiftning och Holmberg föreslog att en skattelättnad istället skulle gälla alla bosatta på Åland, oavsett ifall de var inflyttade eller ej.

 

”Upp till €10 000 på ett år”

Axel Jonsson gjorde ett försök att vilseleda sina kritiker genom att säga att hans motion skulle kunna ge åländska studerande som återvänder hem för att arbeta ”upp till €10 000 på ett år” i skattelättnader, trots att han specifikt i motionen krävt att personer med åländskt ursprung inte ska kunna åtnjuta skattelättnaderna.

Lagtinget beslutade att motionen skickas vidare till Lag- och kulturutskottet, där ett dussin herrar kommer att behandla frågan.

Artikeln har uppdaterats med ett förtydligande 14.4.2018

På bilden: Brage Eklund till vänster, Axel Jonsson till höger