Åland ignoreras när Finlands regering vill införa strängare gränsrestriktioner Lantrådet kräver att landskapsregeringen hörs

Finlands vänsterregering fortsätter i sin strävan att begränsa av det fria samhället. Men Ålands landskapsregering vill också ha sitt att säga om saken.

Logga in