Kategorier
Nyheter

Ålands ekonomi krympte med 15,5% under fjolåret

Den åländska ekonomin krympte med nästan 16% under 2020 – vilket var värst i landet och flera gånger mer än det nationella genomsnittet.

Siffrorna publicerades idag av Statistikcentralen och är preliminära. Finlands ekonomi krympte ekonomin med ca 3% under fjolåret. Det näst värsta området efter Åland var Norra Karelen, vars ekonomi krympte drygt 4%.

Rädslan för sjukdomen Covid-19 och reserestriktioner slog hårt mot den åländska ekonomin, som till stor del blivit beroende av rederier inom nöjeskryssningar. Genom politiska beslut har den åländska ekonomin också isolerats från omvärlden i syfte att kunna gynna dessa rederier och deras ägare med ett skatteundantag, vilket ökat känsligheten för konjunkturen inom sjöfarten.

Den omfattande korruptionen på politisk nivå har också gjort det oattraktivt för seriösa aktörer inom andra näringar att etablera sig i landskapet, då verksamhetsförutsättningarna när som helst kan förändras genom att en politiker eller mäktig tjänsteman bestämmer sig för att snedvrida konkurrensen genom att betala ut enorma bidragssummor för att gynna favoriserade företag.