Kategorier
Nyheter

Ålands Radio får €2 000 000 av landskapsregeringen

Minister Mika Nordberg (M) beslöt 22.12.2017 att ge €2 214 300 av skattebetalarnas pengar till Ålands Radio och TV AB för deras verksamhet under 2018. Bidraget betalas månatligen ut till bolaget, som leds av redaktionschef Camilla Karlsson-Henderson.

Minister Nordberg tillsatte även en arbetsgrupp för att följa upp televisionsavgiftskontrollen, bestående av sakkunnig Raija Katajamäki (SFP) samt televisionsavgiftskontrollanterna Lars Markkula och Leif Weckström.

Enskild föredragning med Mika Nordberg

Enskild föredragning med Mika Nordberg 2