Kategorier
Nyheter

Ålands Vatten AB fick €11 000 i bidrag

Tjänsteman Leif Franzell på landskapsregeringens näringsavdelning beviljade efter redovisning en utbetalning på knappt €11 000 av skattebetalarnas pengar  till företaget Ålands Vatten AB för deras Leader-projekt inom vattenskydd. 

Projektet går ut på att försöka minska näringsläckage från åkermarker till vattnet och Ålands Vatten ordnar med föreläsningar, stryker runt bland diken och trycker upp flygblad.

Ålands Vatten ägs i huvudsak av Mariehamn och andra faståländska kommuner, samt till 28% av landskapsregeringen.

På bilden: ett dike, foto: Hugh Venables