Åländsk man döms för att ha smädat koranen efter att islamist mördat 49 i terrorattack

koran

Hovrätten mildrade straffet, men dömer fortfarande en man på Åland för åsiktsbrottet ”hets mot folkgrupp”, efter att i direktsändning uttalat sig föraktfullt mot koranen och eldat upp den. Mannen hade varit berusad och gjort inspelningen samma dag som 49 människor ur hans grupp massakrerats i en islamistisk terrorattack i Orlando. Detta ansåg varken åklagaren, tingsrätten eller hovrätten vara tillräcklig orsak till att få kritisera koranen på det sättet, eftersom muslimer hade kunnat ta illa upp. 

Mannen hade hållit en direktsändning på sidan Periscope, där han spottade på en bok, som han hänvisade till som koranen och eldade upp den. Han menade att han fick en förbannelse av att eldas in röken från den brinnande boken och uttalade även följande:

– Brinn i helvete där du hör hemma, satans bok!
– Bränn upp hela skiten!
– Det är satans verk denna bok. Ingenting annat.
– Nu är ni alla satta på plats, hur känns det, har ni ätit gris eller bacon?
– Att han skulle köpa en ny koran följande måndag, sätta bacon på varje blad och bränna upp även denna.
– Allah är ett annat namn för Lucifer.
– Jag är ett mirakel fött till världen som skall förgöra allt smuts, som den här skiten bland annat.

Landskapsåklagare Henrik Lindeman fick det till att mannen skulle ha hotat och smädat muslimer genom sitt uppträdande.

”Mannens film har spridit intolerans. Dessutom har filmen varit ägnad att sprida
missaktning och hat mot muslimer. Filmen har också varit ägnad att kränka muslimernas människovärdighet. Med beaktande av filmens innehäll och saksammanhang kan den inte anses ha utgjort acceptabel överdrift eller provokation. Filmen har inte varit acceptabel heller på någon annan grund. Därmed har tillhandahållandet och spridandet av filmen inte omfattats av hans yttrandefrihet”, skrev Lindeman i åtalet.

Mannen själv bestred brott och förklarade att han hade yttrandefriheten att uttala sig på så sätt om koranen. Han hade inte hotat eller smädat muslimer. Boken han eldade upp hade inte heller varit en koran.

 

Hade ingen rätt att sympatisera med offer för terrorattack

För tingsrätten berättade han att han gjort filmen för att han ville diskutera samhällsfrågor och provocera. Motivet var en reaktion på det islamska terrordådet mot en gay-klubb i Orlando, där 49 människor massakrerades och ännu fler skadades i en av de värsta terrorattackerna i Förenta Staternas historia. Mannen berättade att han fått utstå mycket hot och hatmeddelanden efter att han gjort filmen. Vissa av hoten från islamister i Sverige ligger fortfarande online utan någon åtgärd från rättsväsendet.

Tingsrätten ansåg att mannen gjort sig skyldig till brott mot mänskligheten genom att ha uttalat sig som han gjort om koranen. Att mannen själv hörde till en grupp som utsätts för terrordåd och systematisk utrotning genom islam ansågs av tingsrätten inte som en godtagbar orsak för honom att vara intolerant mot koranen.

Tingsdomare Pia Jacobsson dömde mannen till €300 i böter för hets mot folkgrupp och hävdade att mannen hotat och smädat muslimer.

 

Hovrätten lindrar, men dömer ändå mot yttrandefriheten

Mannen överklagade domen till Åbo hovrätt, med hänvisning till att hans uttalanden inte varit ägnade att sprida missaktning och hat mot muslimer eller kränka deras människovärdighet. Henrik Lindeman krävde att överklagan skulle förkastas.

Hovrätten konstaterar att mannen inte alls hotat muslimer eller någon annan folkgrupp och förkastade åtalet till den delen. Hovrätten konstaterar också att föremålet för mannens förakt varit islam och koranen.

I sina slutsatser hävdar hovrätten att muslimer har rätten att personligt anse sig förolämpade av förnedrande uttalanden mot koranen och menade att mannen inte hade tillräcklig yttrandefrihet för att göra de uttalanden han gjorde:

”Även om det i ett pluralistiskt samhälle kan framföras hånande och till och med förnedrande uttalanden förutsätts det att dessa är sakliga till sin ton. Hovrätten konstaterar att även en stark religiös uppfattning otvivelaktigt kunde framhållas på ett sakligt och motiverat sätt.”, skriver hovrätten.

Straffet lindrades med hälften från 60 dagsböter till 30, vilket totalt blir €180.