Kategorier
Nyheter

Åländska hushåll fick utskick om ”det sanna islam”

”Det sanna islam” lyder rubriken i ett flygblad som nyligen delats ut i brevlådor på Åland. En läsare har hört av sig till Ålands Nyheter och berättat att han och flera andra fått utskicket i sin brevlåda i Mariehamn. Flygbladet kommer från ”Islams Ahmadiyyaförsamling”, ett samfund som grundades 1889 och vars medlemmar tror att indiern Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) var Messias återkommen. Samfundets styrs från London och har moskéer i Sveriges tre största städer.

Foldern innehåller en sammanfattning från ett tal av samfundets ledare Mirza Masroor Ahmad, där bland annat svågerpolitik och krigsindustrin kritiseras. På följande sida detaljerar samfundet hur deras syn på ”Det sanna Islam” skiljer sig från extremisternas. Där förespråkas bland annat lojalitet till landet man vistas i, ”icke-våldsam jihad” och en separation av religion och stat.

Samfundet beskriver sig på sin hemsida som ”en ledande muslimsk organisation i att kategoriskt fördöma terrorism i alla dess former”. På hemsidan finns också artiklar med rubriker som ”Muhammad – kvinnans befriare”, ”Imam: Kritisera gärna islam, men sprid inte lögner och myter” och ”Låt oss få veta vad som sker i moskéerna”

 

Imam bekräftar utskicket

Ålands Nyheter har pratat med imam Agha Yahya Khan från församlingens moské i Göteborg:

– Ja, det är ett officiellt utskick från vår församling, skriver han. Det är en kampanj som har startats av ungdomarna i församlingen då islam har fått ta emot mycket orättvis kritik på den senaste tiden. Vi har för närvarande inte många resurser och kan därför inte driva en stor kampanj så därför är detta vår försök att utbilda allmänheten i Sverige om den sanna läran av islam.

– Vi har försökt att dela ut dessa broschyrer till alla hushåll i Åland.

Har ni redan etablerat er på Åland eller tänker ni göra det?

-Vi har för närvarande inga medlemmar som bor i Åland men skulle gärna kunna tänka oss att utöka vår församling i Åland!

– Vi har inte specifikt inriktat oss till Åland utan vårt mål är att utbilda hela Sverige. Vi är etablerade i flera olika städer runtom i landet så som Göteborg, Stockholm, Malmö, Luleå och Kalmar med flera.

På senare tid har röster höjts för att bygga en moské på Åland, hur ställer ni er till det?

– Moskéer finns för att de troende ska ha en plats att kunna tillbedja Gud. På grund av att vi inte har några församlingsmedlemmar i Åland för tillfället känner vi att det inte finns ett behov för att bygga en moské i Åland.

Församlingen har tidigare i år delat ut samma flygblad i Sverige. I en intervju med svenska Samhällsnytt berättade imamen Rizwan Afzal att de delat ut över en miljon av flygbladen i grannlandet.

Läs hela utskicket här (PDF)