Kategorier
Nyheter

Åländskt storkapital styr vänsterns klimatpolitik för att gynna de egna bolagen

Enligt modern socialistisk ideologi kommer planeten att gå under i en andra syndaflod – såvida européer och amerikaner inte brådskande slutar med sina utsläpp av koldioxid eller betalar tributer för sina utsläpp till EU eller till internationella bankirer.

På Åland drivs ideologin av regeringen Veronica Thörnroos (C) så kallade ”Utvecklings- och hållbarhetsråd”, som inte består av folkvalda individer, utan i huvudsak av vänsterideologer och storkapitalister i intimt samarbete med representanter för landskapsregeringen.

Rådet, som leds av lantrådet Thörnroos, har nu beslutat att inleda avindustrialiseringen av Åland genom att utsläppen av koldioxid ska minska och att ”upptaget i kolsänkor ökar”. Någon tillförlitlig vetenskaplig metod för att beräkna upptaget av koldioxid i naturen finns inte, vilket ger makthavarna stor flexibilitet i att kunna besluta att deras mål har uppnåtts.

Redan 2030 kräver grupperingen att Åland ska ha minskat utsläppen av koldioxid med 80% och att ingen elektricitet kommer från olja eller gas. Vänstergruppen kräver också att oljepannor för uppvärmning av bostäder förbjuds.

På Åland har vänstern hittat sina främsta bundsförvanter i storkapitalet, och i Thörnroos råd ingår tidigare chefredaktören Niklas Lampi som representant för bankiren Anders Wiklöf, Rebecka Eriksson som representant för industrikoncernen Eriksson Capital, och Johanna Boijer-Svahnström som representant för rederiet Viking Line.

Därför har rådet beslutat att Viking Line och andra kommersiella rederier inte behöver följa kraven på att minska sina utsläpp. Förutom Viking Line har också Anders Wiklöf och Eriksson Capital starka penningintressen i kryssningstrafiken.

Rådet skriver i sitt beslut bland annat:

”80 % lägre totala växthusgasutsläpp (exklusive övrig sjöfart*) jämfört med 2005”

”Skärgårdsfärjorna ingår. All annan sjöfart är exkluderad”.

Beslutet är utformat för att orsaka maximal skada på det åländska samhället. Därför omfattas varken produktion eller transporten av importerade konsumtionsvaror av samma stränga regler som varor producerade på Åland. Något som särskilt gynnar rederierna och även Wiklöf, som äger ett av Ålands största bolag för import i Mariehamns Parti AB.

Hjärnan bakom det förslaget är Niklas Lampi, som också är VD för Mariehamns Parti. Han tog över platsen i rådet från Ålandsbankens VD Peter Wiklöf. Lantråd Veronica Thörnroos lovar att åtgärderna kommer att förändra planetens temperatur.

På bilden: Delar av landskapsregeringens Hållbarhets- och utvecklingsråd. Johanna Boijer-Svahnström längst till vänster, Rebecka Eriksson längst till höger.