Kategorier
Nyheter

Ålänningarna har blivit några färre i år

Ålänningarna blev 3 färre under det första halvåret 2020 enligt färska siffror från Statistikcentralen.

Totalt har 125 barn fötts sedan nyår och 128 människor dött. Folkmängden i landskapet ökade ändå med totalt 144 personer på grund av invandring och nu bor det för första gången fler än 30 000 människor på Åland.

För skärgårdskommunerna minskar befolkningen både genom att kvinnor inte längre skaffar barn och för att folk flyttar bort. Totalt har befolkningen minskat med 20 personer i skärgården under 2020. Landsbygdskommunerna ökade däremot sin befolkning med närmare 100 personer, främst genom inflyttning.

Invandringen till Åland har varit i huvudsak från Sverige och övriga Norden i år: Över 100 människor fler flyttade in från nordiska länder än ut. Flyttningsöverskottet från Finland har i år varit 23 personer.

Trenden har vänt i för den utomnordiska migrationen och i år är det 12 människor fler som flyttat ut än in från utomnordiska länder. Detta att jämföra med de senaste åren, då inflyttningen från utomnordiska länder varit stor.

Enligt Ålands- Statistik och Utredningsbyrå har befolkningsökningen de senaste tre decennierna till största delen berott på invandring. År 1993 var folkmängden 25 000, sedan dess har 7500 ålänningar fötts och knappt 7000 ålänningar dött. Under samma tidsperiod har över 4000 fler människor flyttat in än flyttat ut.