Kategorier
Nyheter

Ålänningarnas skuldsättning har blivit dubbelt större under 2000-talet – samtidigt har inkomsterna stått stilla

Kraftigt ökande skuldsättning och en BNP per capita som inte ökat sedan 2018 och nu förväntas minska kraftigt. Detta är verkligheten på Åland, som nu tappat hela det ekonomiska försprånget som tidigare fanns.

Sedan mätningarna började har den åländska produktionen per person (BNP per capita) varje år varit avsevärt högre än genomsnittet i Finland, men 2018 sjönk den istället till en nivå lägre än Finlands. Den genomsnittlige ålänningen producerar till ett värde av €33 000 per år, en siffra som väntas minska ordentligt under 2020.

Ålänningarnas BNP var under 2009 och 2010 tidigare 45% högre än genomsnittet i EU, men sedan dess har försprånget stadigt försvunnit och nu är både den åländska och finska BNP endast 10% högre än EUs genomsnitt. Ålänningarnas BNP har nu sjunkit tillbaka till den nivån den var 2008, vilket med hänsyn till inflationen betyder att den åländska ekonomin krympt ordentligt.

 

Falskt mått på fattigdom för att promovera socialism

Den finska Statistikcentralen har tagit fram ett falskt mått på fattigdom, som också ÅSUB använder sig av. Enligt detta mått räknar byråkrater att den som bor i ett hushåll som har mindre än 60% av medelinkomsten riskerar fattigdom. Med denna fint kommer alltid en andel av befolkningen att räknas som fattig, och speciellt barnfamiljer där en förälder väljer att ta hand om sina barn istället för att tjäna makthavarna. Med hjälp av den falska statistiken kan politiker hänvisa till att många barn lever i fattigdom för att fortsätta argumentera för socialism.

 

Hushållens skuldsättning på extrem nivå

Vad som däremot inte är en fint är hushållens skuldsättning, som på Åland har fördubblats sedan 2002. Det genomsnittliga hushållet har nu en skuldsättning motsvarande 160% av de disponibla inkomsterna under ett år.

Mest skuldsatta är personer i åldern 35-44 år, som i genomsnitt har €164 000 i skuld per hushåll, följt av 25-34 åringar, som i genomsnitt är skyldiga €130 000 och 45-54 åringar, som i genomsnitt är skyldiga €128 000.

Trots den extrema skuldsättningen är ålänningarna ändå lydigast av alla i Finland med att betala sina långivare. Enligt en nyligen publicerad rapport är det mindre än 5% av ålänningarna som har haft problem med att betala sina skulder de senaste åren.

 

Ungkarlar gillar att få sig bidrag

Totalt är det knappt 500 åländska hushåll som är bidragsberoende av utkomststöd. Utav dem är 219 ungkarlar utan barn, 129 ungmöer utan barn, 15 frånskilda män med barn, 61 frånskilda kvinnor med barn, 28 äkta par utan barn och 45 äkta par med barn. Antalet har legat på ungefär samma nivå i 20 års tid.

På bilden: Luca Giordanos målning Cristo scaccia i mercanti dal tempio från 1670