Alfons Röblom ger €170 000 i bidrag till energibolag

När våra politiker hjältemodigt räddar planeten från en säker och stundande undergång i koldioxid är det väl inte mer än rätt att de miljöförstörande ålänningarna bidrar med en liten slant för att gottgöra sina synder?

Utvecklingsminister Alfons Röblom (HI) har fastslagit att de åländska skattebetalarna är skyldiga aktiebolaget Leovind totalt €143 000 i bidrag för de 20,7 miljoner kilowattimmar i elektricitet företaget sålt under andra halvan av 2020. De är också skyldiga €27 000 i bidrag till aktiebolaget ÅVA.

Totalt får vindkraftsbolagen €342 000 i bidrag för sin elproduktion under fjolåret. Totalt bidrog vindkraften med 20% av det åländska elbehovet under 2020 enligt LR.

Röblom passade också på att ge strax under €100 000 till Villmanstrands tekniska universitet, för att akademikerna där ska utreda hur elförsörjningen ska bli kontinuerlig ifall en stor vindkraftspark byggs till havs.

”Vindelproduktionen är ojämn på grund av varierande vindförhållanden, vilket också leder till stora variationer i elpriset. För att jämna ut denna volatilitet, är det motiverat att grundligt utreda olika alternativ för power-to-x. I första hand produceras vätgas genom elektrolys men den kan sedan vidareförädlas till andra fossilfria bränsleformer. Vidareförädlingen kan ske i en process antingen med koldioxid eller ammoniak”, skriver Röblom.

Röblom skriver också att ”internationella vindkraftsaktörer visat intresse för etablering av storskalig havsbaserad vindkraft i havsområden runt Åland”. Varför dessa stora aktörer själva inte vill betala sina ingenjörer för att utreda frågan framkommer inte ur ministerns beslut.